VPHE - Információ 2017
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

VPHE-03-2018.

Tisztelt Horgásztárs!

 

Először is magyarázatot szeretnék adni arra, miért tolódott át a szokásos karácsonyi körlevél időpontja február elejére. A 2017. évi horgászszezon a kiadott állami horgászjegyek és éves területi engedélyek újkori érvényessége folytán 2018. január 31-ig tartott, így akik ki akarták és tudták használni az év vége körüli igen barátságos időjárást, azok meglehetősen jó eredménnyel ki is használhatták ezt a domonyvölgyi tavunkon vagy más horgászvizeken.

 

Arra viszont nem számíthattunk, hogy az idei állami horgászjegyek olyan későn és hiányosan készültek el, hogy a forgalmazói albizományosi szerződést – más egyesületekkel egy időben – csak január 24-én írhattam alá az RDHSZ-szel, és vettem át a jegykiadás indításához – taglétszám arányosan – 30 db állami jegyet, ami esetünkben még az első jegykiadás meghirdetésére is kevés. Miután az állam által megrendelt horgászjegyeket a nyomda – ahogy az elnököket tájékoztatták – csak szakaszosan képes előállítani, arra kényszerülünk, hogy február második hetében próbáljunk meg újabb állami horgászjegyeket kunyerálni ahhoz, hogy az időközben általunk február 15-re halasztott első jegykiadást meghirdethessem úgy, hogy ne kelljen fölöslegesen sorban álló, a jegykiadókkal és egymással veszekedő horgászokra számítanunk. Azt már csak e képtelen helyzet árnyalásához teszem hozzá, hogy januárban bedőlt, s egy időre működésképtelenné vált a SZÁK program is, majd mire a feltárt hibát kijavították, eltűntek az országos informatikai rendszerből a korábbi években felvitt fogási adatok, ami az ország kötelező halászati adatszolgáltatása mellett tovább nehezíti majd az egyesületi jegykiadók és statisztikai adatszolgáltatásra kötelezettek munkáját is. (EZ A PROBLÉMA IDŐKÖZBEN MEGOLDÓDOTT, HOLNAP ÁTVEHETEK MÉG 50 JEGYET!)

 

A múlt év november 17-én Rendkívüli Közgyűlést tartottunk 44 egyesületi tagunk írásbeli kezdeményezésére, amelyikre a forráshiány miatt a nyár végétől elmaradt pontytelepítések, illetve az idei és a további évek halászati (telepítési) üzemtervének bizonytalanná vált finanszírozása miatt került sor. Tény, hogy a múlt év indításához a folyószámlánkon szereplő 1,5 millió Ft összeg bő kétharmaddal csökkent erre az évre és a múlt évi bevételeink sem úgy alakultak, ahogyan azt reméltük. Márpedig – sokadszor ismétlem – az előirányzott, a tagság által okkal elvárt haltelepítéseket megvalósítani csak akkor lehet, ha az egyesületi éves bevételek túlnyomó része tavasszal (legkésőbb április-májusig) beérkezik az egyesület folyószámlájára. Abból látható ugyanis, hogy mennyi halat és milyen gyakorisággal telepíthetünk az év során. Ha a 4-6 hetenként tervezett telepítéseket a nyár végéig tartani tudjuk, akkor nem csak a tagságunk horgászlehetőségei lesznek kiválók, hanem a folyamatos telepítésre megérkeznek a vendéghorgászok is, akik napidíj befizetései a teljes szezonra kinyújtják a telepítéseket, ami már a következő év megalapozása szempontjából is jelentős.

 

A MOHOSZ-szal megkötött alhaszonbérleti szerződés nagyon sok (egyre több) anyagi kötelezettséggel is jár az egyesület számára (pl. horgászjegy forgalmazási biztosíték lekötése a folyószámlán, T (30-as) mobilflotta fenntartása, amibe jó feltételekkel egyénileg a horgászok is beléphetnek, állandó internetelérés, jegyárak egységesítése stb. – amiket igazolni is kell.

 

Az egyesületi bevételek alapvető forrását a tagok befizetései jelentik, minden más csak azt gyarapítja. Az RDHSZ Elnöki Kollégiuma beszélgetést folytatott arról, hogy miből származhatnak jelenleg egy horgász egyesület egyéb bevételei. A gyakorlat szerint ilyenek lehetnek manapság a vendéghorgászatból befolyt összegek, a tanyahasználati és szállásdíj bevételek, a büfé üzemeltetés (amiből a tapasztalatok szerint rövid időn belül kocsma, majd zúgolódás, feljelentgetés és súlyos pénzbüntetés lesz, a fenntartó és a tagság önkéntes felajánlásai, nonprofit szervezetként 1%-os adó felajánlások és egyéb civil szervezeteknek szóló támogatások – ez az egész mostanában erősen leszűkítésre kerül, illetve valamilyen mecénás felkutatása.

 

A Rendkívüli Közgyűlésen számtalan érdekes, de időnként egymásnak és a halgazdálkodás tervszerűségének is ellentmondó javaslat fogalmazódott meg (telepítsünk nagytestű pontyokat, amurokat, vezessünk be más fogási darab és méretkorlátozásokat, a törpeharcsák ellen telepítsünk feketesügéreket, ne folytassuk a tervezett ütemben a ragadozó telepítéseket, a ragadozó halak állományának javítására tervezett összeg feléből inkább pontyot telepítsünk stb.). A javasoltak egy része Hhtv. (törvény) által tiltott és súlyosan szankcionálható (pl. amur, feketesügér), másfelöl a MOHOSZ-szal kötött (egyen) alhaszonbérleti szerződésből a haltelepítésekre nézve is számos elvárás fakad, mint például a pontyos vizekben a fenntarthatóbb halfauna kialakítása a ragadozó és őshonosnak tekinthető fajok arányának lényeges javításával. Az alhaszonbérleti szerződésben foglaltak bármely előírásának be nem tartása a MOHOSZ részéről a szerződés egyoldalú felmondásával járhat, és ne legyen senkinek egy cseppnyi kételye sem, a szövetségei és az egyesületek számát sokalló szövetség élni fog ezzel a lehetőségével, amint megérik rá a helyzet. A MOHOSZ felvásárolta a HORGÁSZJEGY.HU céget, ma már maga értékesít területi engedélyeket az ország horgászvizeire (megfelelő jutalékért mi is beszállhatunk), egységes, illetve víztípusokra jellemző jegyárrendszert dolgoz ki, abban nyilvánvalóan a jó ragadozóhal állományú vizek a legértékesebbek, országos horgász informatikai program kidolgoztatásába kezdett, amivel nyilván kiváltaná a SZÁK-ot stb. Ezzel durván szembe menni most több mint felelőtlenség.

 

Visszatérve a Rendkívüli Közgyűlésünkre olyan határozat született, hogy az Elnökség 1.200.000 forintot csoportosítson át az idei bevételekből a pontytelepítések növelésére (ez kb. 10-15 q ponty ára), ennek érdekében redukálja a 2018-ra tervezett ragadozóhal telepítéseket, takarítson meg ezáltal 600 ezer forintot, a másik 600 ezer forintot pedig az éves területi jegyárak és a tagdíjak növeléséből fedezze.

Időközben kezdtek megerősödni azok a hírek, hogy 2018 januártól az élőhal ÁFA-ja 27-ről 5 %-ra csökken (pl. az élő ponty ára novemberben még 1249 forint volt, most, az ÁFA-csökkentés hatására 1038 forintért vásárolható meg). Igen ám, de az összes eddigi ilyen ÁFA csökkentésnek az lett a következménye, hogy a lakosságnak szánt kedvezményt pillanatok alatt a termelők és a kereskedők tették zsebre. Szóval kiszámíthatatlan, hogy mit jelent majd ez az intézkedés éves átlagban, de ha valami csoda folytán legalább az év első felében sikerül kedvezőbb áron beszerezni a halat, akkor miért károsítsuk jegyáremeléssel a tagságunkat.

 

A tisztségviselőkkel kibővített Elnökség többféle árbevétel növelési lehetőséget számolt végig, de optimális és „igazságos” eredményt egyik sem hozott. Ugyanakkor komolyan felmerült egy (nyilvánosan egyelőre nem részletezehető) lehetőség, mely révén az intenzív ponty telepítés – más közgyűlési felvetésekkel együtt – több évre járó kihatással teljesíthető, amennyiben a megfelelő halállomány fenntartásával és kisebb fejlesztésekkel a tó vonzereje növelhető: Ráadásul a jóváhagyott halasítási tervünket sem kell teljes egészében felborítani, ami 1-2 éven belül már nagyon pozitív változásokat hozhat a tó hírnevében, a látogatottság és a bevételek növelésében.

 

2018. január 19-én az Elnökség úgy döntött, hogy az egyesület pénzügyi konszolidálásának érdekében arra kéri a tagságot, hogy ebben az évben

·         egyszeri 10.000,- Ft halasítási hozzájárulással (nem egészen 3 db napijegy árával) támogassa az egyesületet. (Sokan mondogatták a tanyán, hogy akár egy nagyobb összeggel is szívesen hozzájárulnának a körülmények javításához. Nos, akinek ilyen szándékuk és lehetőségük van, azokat csak biztatni tudjuk – természetesen minden ezzel járó kiváltság nélkül. Minden ebből befolyó összeg halasításra, a halsűrűség növelésére és védelmére kerül felhasználásra, és a befizetéseket rávezetjük a tagok nyilvántartó kartonjaira is); Értelemszerűen ez a csak az RSD-n horgászó, oda éves területi engedélyt váltó tagjainkra nézve nem kötelező!

·         cserében a korábbi tagdíjak és területi jegyárak maradnak érvényben, a következő évek áremeléseit elkerülendő;

·         60.000,- Ft-ra növeljük a belépéskori egyszeri halasítási hozzájárulást;

·         Kérjük a tagtársakat, hozzanak új tagokat az egyesületbe, mert a jelenlegi taglétszám mellett a horgásztó hajdani  jó hírnevének helyreállítása, a változatos összetételű és gazdag halasítás biztosítása nem finanszírozható. Évenként legalább 10-20 új, aktív tagra van szükségünk!

·         a jelentősen növekvő tanyafenntartási költségek méltányos viselése érdekében bevezetjük, illetve a korábbinál szigorúbban elszámoltatjuk a jegykiadókat az igénybe vevők befizetéseiről, amihez sorszámozott és tőpéldányos bizonylatokat hozunk forgalomba „Egyesületi támogatás (tanyafenntartási általányhoz)” elnevezéssel az alábbi tanyahasználatokhoz:

-        a tanyán lévő szobák (2 db) használata 3.000,- Ft/szoba/éjszaka;

-        legfeljebb 4 személyes sátor áramhasználat nélkül 1.000,- Ft/sátor/nap a horgász sátrat is beleértve;

-        legfeljebb 4 személyes lakósátor áramhasználattal 2.000,- Ft/sátor/nap a horgász sátrat is beleértve;

-        legfeljebb 4 személyes lakókocsi elhelyezés áramhasználat nélkül 2.000,- Ft/lakókocsi/nap;

-        legfeljebb 4 személyes lakókocsi elhelyezés áramhasználattal 3.000,- Ft/lakókocsi/nap;

A fenti szállásdíjak magukban foglalják az áramszolgáltatás (hűtőszekrények), a vízfogyasztás (és talajterhelési díj), a mobil WC-k, a tűzrakó helyek és a tagok részére a tanya közös helyiségek és árnyékolók rendeltetésszerű használatát.

 

FONTOS TUDNIVALÓK A 2018. ÉVI HORGÁSZSZEZON INDÍTÁSÁHOZ

 

1. Állami jegy, fogási napló, területi jegyek ára

(a)    A 2017. évi állami jegyek és a fogási naplók érvényessége 2018. január 31-ig tartott, a fogási naplókat pedig 2018. február 28-ig kell az egyesületnél leadni, amelyről a horgász elismervényt kap, az egyesület vezetősége pedig köteles nyilvántartani, hogy a fogási naplót mikor vette át.

(b)   Kérjük azokat, akik 2016/2017-ben a horgásztavunk elvesztése miatti aggodalmuk miatt máshol váltottak állami jegyet és nagy vizekre szóló éves területi engedélyt, hogy lehetőleg térjenek vissza az egyesületünkbe, mert a SZÁK nyilvántartás miatt továbbra is sok kalamajka adódott a múlt évben is. Például volt, aki nem tudta a nyaralásához tervezett időpontban kiváltani a szükséges területi jegyét, vagy ellenőrzés során kellemetlenség érte a rosszul kitöltött okmányai miatt. A MOHOSZ ugyan nagyon sok korábbi forgalmazótól megvonta a jegyforgalmazási engedélyt, de az RDHSZ tagjai közül mi voltunk az egyetlen egyesület, amelyik gyakorlatilag hiba nélkül végezte a 2017. évben a jegykiadást.

 

(c)    Állami jegyek, fogási napló: Az áruk és a juttatásuk feltételei nem változnak, felnőtt horgászok számára 2000+200 Ft, gyermekeknek és 70 év felettieknek 0+200 Ft, illetve mindazoknak (gyermek horgászoknak is!) akik a 2017. február 28-i határidőig az idei fogási naplót nem adják le: +2200 Ft.

Nagyon kérjük a tisztelt tagságot, hogy szíveskedjenek ügyelni a horgászokmányaikra! Sajnos a múlt évben is voltak elvesztések, ruhában hagyás miatt mosógépben történt megsemmisítések. Az ilyen esetek nagyon sok kellemetlenséget okoznak a tulajdonos mellett a jegykiadóknak is, mert nem lehetséges a pótlás addig, amíg a SZÁK-ban szereplő állami jegyet a hatóság meg nem semmisíti, mindez meglehetősen időrabló dolog.

(d)   Területi jegyárak változásai:

A Domonyvölgyi III-as tározóra

·         30 halas éves területi engedély: 34.000,-Ft (2 ponty + 1 ragadozó vagy 2 ragadozó + 1 ponty + 5 kg egyéb /nap; az amurt a fogás szempontjából pontynak tekintjük; 4 ponty + 2 ragadozó + 10 kg egyéb hal / hét)

·         15 halas éves területi engedély: 19.000,-Ft (2 ponty + 1 ragadozó vagy 2 ragadozó + 1 ponty + 5 kg egyéb /nap; 4 ponty + 2 ragadozó + 10 kg egyéb hal / hét)

·         gyermek éves területi engedély: 2.000,- Ft (egyesületi tagok hozzátartozóinak)

·         felnőtt napi területi engedély: 3.500,- Ft (2 db méretkorlátozás alá tartozó hal + 5 kg egyéb hal / nap)

·         felnőtt éjszakai területi engedély: 4.000,- Ft (2 db méretkorlátozás alá tartozó hal + 5 kg egyéb hal / nap)

·         ifjúsági / házastársi napi területi engedély: 2.200,- Ft (saját tagnak két botos; 1 db méretkorlátozás alá tartozó hal + 3 kg egyéb hal / nap)

·         vendég ifjúsági / házastársi napi területi engedély: 2.200,- Ft (egy botos; 1 db méretkorlátozás alá tartozó hal + 3 kg egyéb hal / nap)

·         gyermek napi területi engedély: 500,- Ft (3 kg egyéb hal / nap)

·         sporthorgász napijegy: 2.000,- Ft (egy botos, hal megtartására nem jogosít)

·         felnőtt 48 órás területi engedély: 10.000,- Ft (naponta: 2 db méretkorlátozás alá tartozó hal + 5 kg egyéb hal)

·         felnőtt 72 órás területi engedély: 12.000,- Ft (naponta: 2 db méretkorlátozás alá tartozó hal + 5 kg egyéb hal)

(e)    Egyesületi díjak:

·         Felnőtt horgászok éves tagdíja: 8.000,- Ft

·         Ifjúsági és kedvezményezett (70 év feletti, ifjúsági, házastársi) horgászok éves tagdíja: 6.000,- Ft

·         Belépéskor egyszeri halasítási hozzájárulás: 60.000,- Ft

·         Egyszeri halasítási díj új belépő ifjúsági vagy ifjúságiból felnőtté váláskor: 30.000,- Ft (vagy 0,- Ft, amennyiben előtte már legalább két évig a tagunk volt)

·         Egyesületért végzett munka: 10 óra (vagy 10 x 2.000,-Ft, 65 éves korig)

·         Ügyeletes horgász szolgálat: 2 nap (vagy 2 x 10 óra, 2.000,- Ft/óra, ifi - 65 éves korig)

·         Tanyafenntartási hozzájárulási díj: lásd fentebb!

(f)    MOHOSZ 2018. évi összesített jegyrendszer:

A MOHOSZ 2018. évi felnőtt teljes árú, kedvezményes és gyermek országos, a Duna és a Tisza hazai szakaszaira érvényes jegyek érvényességére, válthatóságára, kedvezményeire és a megtartható halakra vonatkozó összefoglaló táblázatát. Kitűnő lehetőség mindazok számára, akik szeretnek ellátogatni a természetes vizeinkhez, illetve néhány nagy hírű, horgászati hasznosítású vagy szövetségi hasznosításban lévő tavunkhoz, víztározónkhoz. Aki ilyen területre tart igényt, javasoljuk, hogy időben forduljon a MOHOSZ jegykiadás.hu on-line értékesítési oldalához.

Ugyanakkor az RDHSZ-től be tudunk szerezni igen kedvezményes árú összevont éves területi engedélyt a Ráckevei Duna-ágra és a Balatonra 40.000,- Ft áron.

Ezeket a területi engedélyeket beszerezzük mindazon horgásztagunk számára, akik azt hozzám intézett levélben vagy e-mailben kérik, felelősséget vállalva annak átvételére is. E-mail címem: lanyi@upcmail.hu; a tárgymezőbe kérem feltüntetni, hogy „Jegyigénylés

 

2. A fogási naplók leadása

 

(a)    A 2017. évi Fogási naplókat legkésőbb 2018. február 28-ig kell leadni ott, ahol azt a horgász az állami jegy váltásakor átvette. Az összesített Fogási naplókat a 2017. február 28-ig szervezett jegykiadáson személyesen is le lehet adni.

(b)   Köszönjük mindazon horgásztársak fegyelmezettségét, akik a fogási naplójukat máris beküldték, azok iktatásra (naplózásra) kerültek.

(c)    A 2017. évi fogási naplót – az eredmények összesítése után legkésőbb 2018. február 28-ig szíveskedjék egyszerű postai küldeményként eljuttatni hozzám, az alábbi címzéssel:

Dr. Lányi Gábor / VPHE

1051 Budapest, József Attila utca 12. 5/6.

(d)   Miután Egyesületünkben több azonos nevet viselő horgász van, fontos, hogy a borítékon vagy a fogási naplón szerepeljen a beküldő pontos lakcíme is.

(e)    Amennyiben Ön kettős tagsággal rendelkezik, és a fogási naplóját más horgász egyesületnél kell leadnia, kérem, hogy a Domonyvölgyi tavon fogott halfajok mennyiségét és darabszámát a fentiek szerint elküldött vagy leadott levélben szíveskedjék velünk is közölni a megadott határidőig.

(f)    Csak pótdíjas (dupla árú) állami horgászjegyet vagy hosszabbító bélyeget kaphat az, aki a fogási naplóját nem megfelelően kitöltve adja le.

 

3. A 2018. évi jegykiadások időpontjai és helyszínei

 

(a)    A 2018. évi horgászengedélyek kiadása – új időpontokban – három helyszínen, a Gödöllői Civil Házban (Gödöllő, Szabadság út 23.; a Gödöllő Palotakert HÉV megálló közvetlen közelében, a Palotakerti Virágüzlettel szemben, autóval érkezőknek tanácsos a Virágüzlet oldalán parkolni), az M3 Klubban (Sikeres Belvárosért Egyesület, 1053 Budapest V. kerület, Magyar utca 3.; ami az Astoria metró állomástól kb. 100 méterre található, a Kossuth Lajos utca bal oldalán az Erzsébet híd felé sétálva az Astoria Hotel épületének a másik végén, az első keresztutcán balra befordulva található, földszinti bejárattal), valamint az Egyesület Domonyvölgyi Horgásztanyáján kerül megszervezésre, az alábbi napokon és időpontokban:

 

Február 15-én (csütörtökön)

16:30 – 19:00 óráig

a Civil Házban, Gödöllőn

 

 

Március 22-én (csütörtökön)

16:30 – 19:00 óráig

a Civil Házban, Gödöllőn

 

 

Április 12-én (csütörtökön)

15:00 – 19:00 óráig

az M3 Klubban, Budapest

 

 

Május 26-án (szombaton)

08:00 – 12:00 óráig

a Horgásztanyán, Domonyvölgy

 

 

Június 9-én (szombaton)

08:00 – 12:00

a Horgásztanyán, Domonyvölgy

 

(b)   A fenti hat alkalom után jegykiváltás már csak Kiss Gábor horgásztárssal, az adminisztrációs munkacsoport vezetőjével történő egyéni időpont egyeztetéssel lesz lehetséges a Horgásztanyán, amelynek intézése a csoportos jegykiadásokénál jóval körülményesebb. Javasolom ezért annak lehetőség szerinti elkerülését.

(c)    A jegykiadást már csak a SZÁK program online alkalmazásával lehet végezni, ezért a jegykiadás a szokottnál egy kissé vontatottabb lehet, illetve esetleges Internet szolgáltatói hiba miatt azt kénytelenek leszünk egyszerűen felfüggeszteni. Nagyon reméljük, hogy ilyesmire nem kerül sor.

4. Az egyesületért végzett közösségi munka és az ügyeletes horgász szolgálat teljesítésének igazolása

 

(a)    Kérem, hogy az egyesületért végzett közösségi munka és az ügyeletes horgász szolgálat teljesítésének igazolására is szolgáló 2017. évi domonyi területi engedélyét ne küldje el a címemre a fogási naplójával együtt, de azt a jegykiadásra feltétlenül szíveskedjék magával vinni, és ott leadni. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a területi engedély esetleges hiányában is gondoskodni kell a 2017-ban végzett munkák igazolásáról, amelynek pótlására Földi Péter vezetőségi tag kapott kizárólagos felhatalmazást.

(b)   A Közgyűlés által előírt évenkénti 10 óra közösségi munka le nem dolgozott, vagy annak nem igazolt részét a jegykiadók a 2018. évre történő jegyváltáskor - mérlegelési lehetőség nélkül - kötelesek az Egyesület pénztárába befizettetni (2000 Ft/óra egységáron).

(c)    Szervezett közösségi munka időpontok 2018-ra:

-        2018. április 14.

-        2018. május 26. (Környezetvédelmi nap)

-        2018. szeptember 16.

A fenti időpontok mellett tagjaink felajánlhatják valamilyen hasznos munka elvégzését a tanyafenntartás és ápolás területén, a számukra alkalmas időpontban, amit Földi Péter és Holobán János elnök-helyettesekkel kell egyeztetni.

(d)   A 2018. évi közösségi munkákon való részvétel igazolása Földi Péter elnök-helyettes kizárólagos jogköre lesz, és emlékeztetem, hogy a múlt évben annak jövőbeni megváltását 2.000 Ft / óra összegre emeltük.

5. Ügyeletes horgász szolgálat

(a)    2018-ban is működni fog az ügyeletes horgász szolgálat, amelynek szabályozása az Egyesület honlapján és a horgásztanyán egyaránt megtalálható. Ennek értelmében a domonyi területi engedélyt váltott tagok (felnőttek, nők, ifjúsági tagok, 65 év alatti – nem fogyatékkal élő – nyugdíjasok) kötelesek a 2018. április 1. és 2018. szeptember 31. közötti időszakban személyenként két-két alkalommal ügyeletes horgász szolgálatot ellátni. Az ügyeletes horgászat szolgálati ideje megegyezik a horgásztanya adott időszakra vonatkozó nyitva tartásával, ami a következő:

·         április                                -           07:00 – 18:00 óra

·         május, június                    -           06:00 – 19:00 óra

·         július, augusztus                -           06:00 – 20:00 óra

·         szeptember                                    -           07:00 – 19:00 óra

(b)   Az ügyelet ellátásának időpontját a jegyváltáskor kell előre meghatározni, rögzíteni. Az esetleg közbejövő váratlan elfoglaltság esetén a helyettesítésről, időpont cseréről az érintett horgásznak kell gondoskodnia. Az időpontok előzetes cseréjét, egyeztetését, a helyettesítés estleges megváltását Mácsai László horgásztárssal, a halőri munkacsoport vezetőjével kell intézni.

(c)    Az ügyeletes horgász feladatait az egyesületi halászati őrök felügyelete alatt végzi.

(d)   Esetleges félreértések elkerülése végett emlékeztetek arra, hogy az éves területi engedéllyel rendelkező tagjaink a horgásztanya nyitvatartási idején túli időpontokban is horgászhatnak a tavon.

6. Közgyűlés  

(a)    A legutóbbi közgyűlési határozat döntése, illetve az egyesületi alapszabályban és az egyéb szabályzatokban szükségessé vált módosítási kötelezettségeink fennmaradása miatt az Egyesület Közgyűlését 2018. május 26-án 12:00 órára hívom össze a Horgásztanyára).

 

(b)   A Közgyűlés napirendje:

(1)               Megnyitó, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

(2)               A Horgász Egyesület vezetőségének beszámolója a 2017. évről

(3)               Beszámoló a 2017. évi gazdálkodásról

(4)               Javaslat a 2018. évi gazdálkodásra

(5)               A Felügyelő Bizottság jelentése

(6)               A Fegyelmi Bizottság jelentése

(7)               Vita, határozat-hozatal

(8)               Alapszabály- és szabályzatmódosítási javaslatok

(9)               Vita, határozat-hozatal

(10)           Tisztségviselő választás (korábbi közgyűlési határozat megerősítése)

(11)           Jelölés, vita, választás

(c)    Felhívom szíves figyelmét, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak a 2017 / 2018. évi egyesületi tagsági viszonnyal rendelkezett (felnőtt és ifjúsági) tagok rendelkeznek.

(d)   Esetleges határozatképtelenség esetére a Közgyűlést másodszor 2018. május 26-án (szombaton) 13:00 órára hívom össze, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

(e)    A Közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem, szíveskedjék az időpontját előjegyezni.

(f)    A 2017. évi rendes Közgyűlésen módosított dokumentumok az egyesület honlapján megtalálhatók, kérem, szíveskedjék azokat a felkészüléshez ott áttanulmányozni. Amennyiben erre nincs lehetősége, akkor szíveskedjék hozzám fordulni, vagy a horgásztanyán elhelyezett példányt olvasni.

(g)    A tisztségviselő választáshoz most csak a múlt évi döntések megerősítésére, a jelenlét, a jegyzőkönyv és az elfogadói nyilatkozatok pontos kitöltésére lesz szükség.

 

 

 

 

 

 

9. 2018. június 9-én (szombaton) Egyesületi Napot tartunk a Horgásztanyán.

 

Programja:       Egyesületi Horgászverseny

06:00 órától – nevezés, versenyállások elfoglalása, felkészülés

07:50 órától – etetés megkezdése

08:00 órától – halfogó verseny

11:00 órától – mérlegelés

12:00 órától – eredményhirdetés, díjkiosztás

12:30 órától – közös ebéd (? - kellő számú jelentkező esetén. Részleteit a Közgyűlésen beszéljük meg.)

 

Budapest, 2018. február 11.

 

Horgászüdvözlettel:   

 

 

 

 

 

Dr. Lányi Gábor s.k.

            elnök

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Horgásztárs!

Ez a levél azért került postai úton kiküldésre, mert Önnek

-        nincs megadott e-mail címe, vagy van, de a leveleit nem olvassa,

-        a megadott e-mail címről nem érkezett vissza kézbesítési nyugta,

-        a kérésem ellenére nem jelezte vissza a múlt év végén kiküldött fenti levél elolvasását,

-        az e-mail címe a múlt év óta megváltozott.

Kérem, hogy a 2018. évi jegykiadáskor legyen szíves a pontos elérhetőségét kérés nélkül is közölni.

Üdvözlettel, Lányi Gábor