VPHE - Információ 2011
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

Információ 2011

 

A 2011. évi horgászengedélyek kiadása három helyszínen, a gödöllői Kastélykert Étteremben (Kastélykert Étterem. – Gödöllő, Szabadság út 4. / a Polgármesteri Hivatallal szemben), Budapesten az ALTISZ Környezetvédelmi és Minőségügyi Mérnökirodában (ALTISZ – Budapest V. kerület, Október 6. utca 7. III. em. 326. / a Szent István Bazilika mellett a Zrínyi utca és az Október 6. utca sarkán, megközelíthető a Deák téri metró állomástól), valamint az Egyesület Domonyvölgyi Horgásztanyáján kerül megszervezésre, az alábbi napokon és időpontokban:

 
Január 13. (csütörtök) 09:00 - 13:00 óráig Kastélykert Étteremben
Február 10. (csütörtök) 09:00 - 13:00 óráig a Kastélykert Étteremben
Február 24. (csütörtök) 10:00 - 14:00 óráig az ALTISZ-ben
Március 10. (csütörtök) 10:00 - 14:00 óráig az ALTISZ-ben
Április 21. (csütörtök) 09:00 - 13:00 óráig a Kastélykert Étteremben
Május 14. (szombat) 08:00 - 11:00 óráig a Horgásztanyán
Június 11. (szombat) 08:00 - 11:00 óráig a Horgásztanyán

A fenti hét alkalom után a jegykiváltás már csak a Kiss Gábor horgásztárssal, az adminisztrációs munkacsoport vezetőjével történő egyéni időpont egyeztetéssel lehetséges a Horgásztanyán, amelynek intézése a csoportos jegykiadásokénál jóval körülményesebb. Javasolom ezért annak lehetőség szerinti elkerülését.

A jegyváltás halogatása azért sem célszerű, mert május 14-én (szombaton) az egyesület közgyűlésén, valamint június 11-én (szombaton) az egyesületi horgászversenyen csak az egyesületi tagsági viszonyukat már meghosszabbított, illetve állami horgászjegyet is váltott horgásztársak vehetnek részt, és gyakorolhatják az egyesületi jogaikat.

A jegyárak vonatkozásában csak kisebb változásokra kell számítani, csaknem minden értékcikk ára megegyezik majd a 2010. évben fizetettel. Alább tételesen bemutatjuk a jegyváltáskor várható költségeket.

Kérem, hogy az egyesületért végzett közösségi munka és az ügyeletes horgász szolgálat teljesítésének igazolására is szolgáló 2010. évi domonyi területi engedélyét ne küldje el a címemre a fogási naplójával együtt, de azt a jegykiadásra feltétlenül szíveskedjék magával vinni, és ott leadni. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a területi engedély esetleges hiányában is gondoskodni kell a 2010-ben végzett munkák igazolásáról, amelynek pótlására Holobán János vezetőségi tag kapott felhatalmazást.

A Közgyűlés által előírt évenkénti 10 óra közösségi munka le nem dolgozott, vagy annak nem igazolt részét a jegykiadók a 2011. évre történő jegyváltáskor - mérlegelési lehetőség nélkül - kötelesek az Egyesület pénztárába befizettetni (500 Ft/óra egységáron).

 

2011-ben is működni fog az ügyeletes horgász szolgálat, amelynek szabályozása az Egyesület honlapján és a horgásztanyán egyaránt megtalálható. Ennek értelmében a domonyi területi engedélyt váltott tagok (felnőttek, nők, ifjúsági tagok, 65 év alatti – nem fogyatékossággal élő – nyugdíjasok) kötelesek a 2011. március 1. és 2011. november 30. közötti időszakban személyenként két alkalommal ügyeletes horgász szolgálatot ellátni. Az ügyeletes horgászat szolgálati ideje megegyezik a horgásztanya adott időszakra vonatkozó nyitva tartásával, ami a következő:

 • január, február - 10:00 – 17:00 óra

 • március, április - 09:00 – 18:00 óra

 • május, június - 07:00 – 19:00 óra

 • július, augusztus - 06:00 – 20:00 óra

 • szeptember, október - 07:00 – 19:00 óra

 • november, december - 10:00 – 17:00 óra

Az ügyelet ellátásának időpontját a jegyváltáskor kell előre meghatározni, rögzíteni. Az esetleg közbejövő váratlan elfoglaltság esetén a helyettesítésről, időpont cseréről az érintett horgásznak kell gondoskodnia. Az időpontok előzetes cseréjét, egyeztetését, a helyettesítés estleges megváltását Holobán János horgásztárssal, a halőri munkacsoport vezetőjével kell intézni. Az ügyeletes horgász feladatait az egyesületi halászati őrök felügyelete alatt végzi.

Esetleges félreértések elkerülése végett emlékeztetek arra, hogy az éves területi engedéllyel rendelkező tagjaink a horgásztanya nyitvatartási idején túli időpontokban is horgászhatnak a tavon.


2011. április hónaptól

Notter Krisztián vezetőségi tag folytatja a gyermekek részére indított sporthorgász tanfolyamot.

Az elméleti és gyakorlati képzésekre havonként egy-egy (az időjárástól is függően később meghirdetésre kerülő) alkalommal, mindig szombaton kerül sor (az érdeklődéstől függően 3-4 alkalommal). Minden érdeklődő gyermeket (a tagként még nem nyilvántartottakat is) szeretettel várjuk, kizárólag felnőtt kísérője társaságában

 

2011. május 14-én (szombaton) Egyesületi Napot tartunk a Horgásztanyán.

Programja: 08-12 óra: Környezetvédelmi Nap

                      12:00 óra: Közgyűlés
                      14:00 óra: Közös ebéd

A Közgyűlésen a 2006-2010. közötti időszak, illetve részletesen a 2010. év vezetőségi beszámolója mellett teljes körű tisztújításra, az Alapszabály és a kapcsolódó szabályzatok módosítására kerül sor.

A Közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem, szíveskedjék az időpontját előjegyezni.

A Közgyűlés napirendje:

 • Megnyitó, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:
 • A Horgász Egyesület vezetőségének beszámolója a 2006-2010 közötti időszakról
 • A Horgász Egyesület vezetőségének beszámolója a 2010. év eredményeiről
 • Beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról
 • Javaslat a 2011. évi gazdálkodásra
 • A Felügyelő Bizottság jelentése
 • A Fegyelmi Bizottság jelentése
 • Vita, határozat-hozatal
 • A Jelölő Bizottság jelentése a tisztújítással kapcsolatos egyeztetésekről, javaslat az Alapszabály szükség szerinti változtatására és az új tisztségviselő jelöltekre
 • Alapszabály módosítás
 • Tisztségviselő választás

Sajnos, a Jelölő Bizottság személyi összetételéről egyelőre nem tudok tájékoztatást adni, mert csak tagjelöltek vannak, de a munka összefogását még senki nem vállalta el. Remélem, a jegykiadás kezdetéig ezt a problémát is megoldjuk.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak a 2011. évi egyesületi tagsági viszonnyal már rendelkező (felnőtt és ifjúsági) tagok rendelkeznek.

Esetleges határozatképtelenség esetére a Közgyűlést másodszor 2011. május 14-én 12:30 órára hívom össze, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Tisztelt Horgásztársak!

Ebben a pontban azokat a fontosabb tudnivalókat foglalom össze, amelyek az idén tartott két közgyűlés határozatai alapján olyan változásokként értékelhetők, amely minden horgásztárs számára hasznos tudnivaló lehet már a tagság megújítása, illetve a területi jegyek kiváltása előtt 

 • Az egyesület gazdálkodását számottevően javítottuk. Tartozásunk nincs, és a folyószámlánkon számottevő tartalékunk van.

 • 2010-ben a ponty telepítése folyamatossá vált, a megrendelt nagy testű keszeg telepítésére áru-hiány miatt nem került sor.

 • Kísérleti jelleggel bevezettük a szelektív csónakos harcsahorgászatot.

 • A horgászjegyek széles kínálatát vezettük be.

 • Megoldottuk a tanyán a jegykiadás folyamatosságát.

 • A tó és a horgásztanya híre számottevően javult, a vendéghorgászok jelentős bevételt hoztak.

 • Többen jelezték, hogy a jövő évben szeretnének belépni az egyesületünkbe.

 • A halasítási hozzájárulás a tagok és az új belépők részére továbbra is kedvezményes

A kereskedelmi televíziók celeb műsoraiból, illetve azok végkimerülésig tartó ismétléseiből tájékozódók jelzései alapján szeretném megerősíteni, hogy az Egres-patak és a rajta található víztározók esetében sincs semmiféle tulajdonosváltás.

Az árvízvédelmi célú rendszer tulajdonosa a Magyar Állam, és a vele kötött szerződés alapján a III. sz. víztározó haszonbérleti szerződése és a kizárólagos halászati joga az Egyesületünké 2015. 12. 31.-éig. Az állami tulajdonú vízterületek hasznosítására az új, országos pályázatot a halászati törvény alapján 2015-ben írják ki.

 

2011. június 11-én (szombaton) újabb Egyesületi Napot tartunk a Horgásztanyán.

Programja: Egyesületi Horgászverseny

06:00 órától – nevezés, versenyállások elfoglalása, felkészülés

07:50 órától – etetés megkezdése

08:00 órától – halfogó verseny

11:00 órától – mérlegelés

12:00 órától – eredményhirdetés, díjkiosztás

12:30 órától – közös ebéd

 

 Dr. Lányi Gábor aláírás és VPHE pecsét