VPHE - Információ 2013
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

Telepítések 2013

Dátum Mennyiség Fajta Honnan Képek
2013-03-05 507Kg 3 nyaras ponty Hortobágy Telepítés 2013-03-05
2013-04-24 507Kg 3 nyaras ponty Hortobágy Telepítés 2013-04-24
2013-05-31 513Kg 3 nyaras ponty  Hortobágy Telepítés 2013-05-31
2013-07-15 516Kg 3 nyaras ponty Hortobágy Telepítés 2013-07-15 
2013-08-13 525Kg 3 nyaras ponty Hortobágy Telepítés 2013-08-13
2013-10-11 1015Kg 3 nyaras ponty Hortobágy Telepítés 2013-10-11 

 

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

A horgászév befejezése és az új szezon érkezése alkalmából az Egyesület vezetősége nevében az alábbi fontos tudnivalókról – és tennivalókról – tájékoztatom:

 

1.         Mindenekelőtt arra kérem, hogy az Országos Horgászrendnek megfelelően a 2012. évi fogási naplóját – az eredmények összesítése és az utolsó oldal kitöltése után – legkésőbb 2013. január 10-ig szíveskedjék egyszerű postai küldeményként eljuttatni hozzám, az alábbi címzéssel:

Dr. Lányi Gábor / VPHE

1051 Budapest, József Attila utca 12.

Miután Egyesületünkben több azonos nevet viselő horgász van, fontos, hogy a borítékon vagy a fogási naplón szerepeljen a beküldő pontos lakcíme is.

Amennyiben Ön kettős tagsággal rendelkezik, és a fogási naplóját más horgász egyesületnél kell leadnia, kérem, hogy a Domonyvölgyi tavon fogott halfajok mennyiségét és darabszámát a fentiek szerint elküldött vagy leadott levélben szíveskedjék velünk közölni a megadott határidőig.

2.            Januártól a jegykiadást már a Magyar Állam által bevezetni szándékozott SZÁK on-line Internetes programot alkalmazva fogjuk végezni, amely gyorsíthatja, de lassíthatja is az ügyintézést. A jegykiadás alapfeltétele, hogy a horgász feltétlenül hozza magával az előző évi állami jegyét vagy a horgászvizsga igazolását. A másik nagyon fontos tudnivaló, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium szakhatósága, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Földművelésügyi Igazgatósága – mint 2. fokú halászati hatóság – körlevelet küldött a Kormányhivatalok halászati felügyelőinek, akik megkezdték erről a szövetségek tájékoztatását. A levél a következőkkel kezdődik:

”Az elmúlt időszakban több olyan halvédelmi bírságot kiszabó határozat került felterjesztésre másodfokú vizsgálatra, amelyekben a halvédelmi bírság kiszabására azért került sor, mert – a feljelentésben foglaltak szerint – a horgász úgy váltotta ki az állami horgászjegyét, hogy a fogási naplója nem került leadásra.”

Az előzőekben leírtak ellenőrzése a vízhasznosító, vagy a napló kiadójának (egyesület) hatás- és felelősségköre, mégpedig, akkor, ha az új évre jegyet megváltani kívánó horgász esetében észleli, hogy naplóját még nem adta le, vagy az előírt határidőre nem adta le.  Amennyiben a vízhasznosító nem azonos az állami horgászjegy kiadójával, akkor valóban a Vhr. szerint a víz hasznosítója igazolást köteles kiadni a horgász részére, hogy a naplóját leadta.

A 2. fokú halászati hatóság levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy "a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI törvény végrehajtási rendeletében foglaltak alapján a fogási napló leadásáról a jogszabályban meghatározott esetben igazolást kiadni kötelesek, valamint a leadási kötelezettségek határidőben történő teljesítésének ellenőrizhetősége céljából nyilvántartás vezetését javasoljuk. Mindezeken túlmenően egyidejűleg kérem felhívni a fentiekben megjelölt szervezeteken keresztül a horgászok figyelmét a fogási napló leadására vonatkozó határidő pontos betartására, illetve annak elmulasztása esetén a jogkövetkezményekre.”

A 2. fokú halászati hatóság tehát, a fogási napló leadás teljesítésének ellenőrizhetősége céljából a fogási napló leadásának nyilvántartását javasolja.  Ilyen nyilvántartási kötelezettség viszont nincs rögzítve a Hhtv.-ben. Tehát, ha valaki mégis szabálysértési eljárást kíván indítani azon horgász ellen, akinél a leadási határidőn túl is még megtalálható előző évi fogási naplója, nyilvántartással kell igazolni a fogási napló leadás hiányát. A NÉBIH a levél további részében arról is tájékoztat, hogy a halászati felügyelőket a fogási naplók leadásának ellenőrzésével, elmulasztásának halvédelmi bírsággal történő szankcionálásával bízta meg. Az előzőek értelmében tehát a saját érdekében kérem, ne felejtse el a fogási napló megküldését, leadását!

 

 

3.         A 2013. évi horgászengedélyek kiadása három helyszínen, a Gödöllői Civil Házban (Gödöllő, Szabadság út 23. / a HÉV megálló közelében, a Palotakerti Virágüzlettel szemben, autóval érkezőknek tanácsos a Virágüzlet oldalán parkolni), az ALTISZ Környezetvédelmi és Minőségügyi Mérnökirodában (ALTISZ – 1051 Budapest 05. kerület, Október 6. utca 7. III. em. 326. / a Szent István Bazilika mellett a Zrínyi utca és az Október 6. utca sarkán, megközelíthető a Deák téri metró állomástól), valamint az Egyesület Domonyvölgyi Horgásztanyáján kerül megszervezésre, az alábbi napokon és időpontokban:


Január 17-én (csütörtökön)


09:00 – 13:00 óráig


a Civil HázbanFebruár 7-én (csütörtökön)

 

09:00 – 13:00 óráig

 

a Civil HázbanMárcius 7-án (csütörtökön)


10:00 – 14:00 óráig


az ALTISZ-nálÁprilis 6-án (szombaton)


08:00 – 12:00 óráig


a HorgásztanyánMájus 4-én (csütörtökön) nnnem,nem(szombaton)


08:00 – 12:00 óráig


a HorgásztanyánJúnius 1-jén (szombaton)


08:00 – 12:00 óráig


a Horgásztanyán


 

A fenti hat alkalom után jegykiváltás már csak Kiss Gábor horgásztárssal, az adminisztrációs munkacsoport vezetőjével történő egyéni időpont egyeztetéssel lehetséges a Horgásztanyán, amelynek intézése a csoportos jegykiadásokénál jóval körülményesebb. Javasolom ezért annak lehetőség szerinti elkerülését.

A jegyváltás halogatása azért sem célszerű, mert május 4-én (szombaton) az egyesület közgyűlésén, valamint június 1-jén (szombaton) az egyesületi horgászversenyen csak az egyesületi tagsági viszonyukat már meghosszabbított, illetve állami horgászjegyet is váltott horgásztársak vehetnek részt, és gyakorolhatják az egyesületi jogaikat.

A jegyárak vonatkozásában kisebb változásokra kell számítani, ezért a 4. oldalon tételesen bemutatjuk a jegyváltáskor várható költségeket.

 

4.         Kérem, hogy az egyesületért végzett közösségi munka és az ügyeletes horgász szolgálat teljesítésének igazolására is szolgáló 2012. évi domonyi területi engedélyét ne küldje el a címemre a fogási naplójával együtt, de azt a jegykiadásra feltétlenül szíveskedjék magával vinni, és ott leadni. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a területi engedély esetleges hiányában is gondoskodni kell a 2012-ben végzett munkák igazolásáról, amelynek pótlására Holobán János vezetőségi tag kapott felhatalmazást.

A Közgyűlés által előírt évenkénti 10 óra közösségi munka le nem dolgozott, vagy annak nem igazolt részét a jegykiadók a 2013. évre történő jegyváltáskor - mérlegelési lehetőség nélkül - kötelesek az Egyesület pénztárába befizettetni (500 Ft/óra egységáron).

 

5.         2013-ban is működni fog az ügyeletes horgász szolgálat, amelynek szabályozása az Egyesület honlapján és a horgásztanyán egyaránt megtalálható. Ennek értelmében a domonyi területi engedélyt váltott tagok (felnőttek, nők, ifjúsági tagok, 65 év alatti – nem fogyatékkal élő – nyugdíjasok) kötelesek a 2013. március 1. és 2013. november 30. közötti időszakban személyenként két alkalommal ügyeletes horgász szolgálatot ellátni. Az ügyeletes horgászat szolgálati ideje megegyezik a horgásztanya adott időszakra vonatkozó nyitva tartásával, ami a következő:

·         január, február                 -           10:00 – 17:00 óra

·         március, április                 -           09:00 – 18:00 óra

·         május, június                    -           07:00 – 19:00 óra

·         július, augusztus               -           06:00 – 20:00 óra

·         szeptember, október         -           07:00 – 19:00 óra

·        november, december        -           10:00 – 17:00 óra

Az ügyelet ellátásának időpontját a jegyváltáskor kell előre meghatározni, rögzíteni. Az esetleg közbejövő váratlan elfoglaltság esetén a helyettesítésről, időpont cseréről az érintett horgásznak kell gondoskodnia. Az időpontok előzetes cseréjét, egyeztetését, a helyettesítés estleges megváltását Holobán János horgásztárssal, a halőri munkacsoport vezetőjével kell intézni. Az ügyeletes horgász feladatait az egyesületi halászati őrök felügyelete alatt végzi.

Esetleges félreértések elkerülése végett emlékeztetek arra, hogy az éves területi engedéllyel rendelkező tagjaink a horgásztanya nyitvatartási idején túli időpontokban is horgászhatnak a tavon.

 

7.         2013. május 4-én (szombaton) 8 órától Egyesületi Napot tartunk a Horgásztanyán, mely keretében újabb környezetrendezési munkát szervezünk a horgásztanyán, amikor is a közösségért végzendő munka teljesítése mellett újabb lehetőség lesz a horgászjegyek kiváltására is.

 

A 2013. május 4-i (szombati) Egyesületi Nap Programja:

08-12 óra: Környezetvédelmi Nap

12:00 óra: Közgyűlés

14:00 óra: Közös ebéd

A Közgyűlésen a vezetőség 2012. évi beszámolója mellett teljes körű tisztújításra, az Alapszabály és a kapcsolódó szabályzatok módosítására kerül sor.

A Közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem, szíveskedjék az időpontját előjegyezni.

A Közgyűlés napirendje:

(1)               Megnyitó, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

(2)               A Horgász Egyesület vezetőségének beszámolója a 2012. évről

(3)               Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról

(4)               Javaslat a 2013. évi gazdálkodásra

(5)               A Felügyelő Bizottság jelentése

(6)               A Fegyelmi Bizottság jelentése

(7)               Vita, határozat-hozatal

(8)               A Jelölő Bizottság jelentése a tisztújítással kapcsolatos egyeztetésekről, javaslat az Alapszabály szükség szerinti változtatására és az új tisztségviselő jelöltekre

(9)              Tisztségviselő választás

(10)           Alapszabály módosítás

 

Sajnos, a Jelölő Bizottság a múlt év novemberére tervezett rendkívüli közgyűlésig nem tudott megfelelő javaslatot tenni az új vezetőség személyi összetételére. Ezért a feladatot magamhoz, és a jegykiadással foglalkozó Adminisztrációs Munkacsoporthoz vonom, vagyis a jegykiadás előtt meg fogjuk kérdezni tagjainkat, hogy javaslatuk szerint a jövőben kik töltsék be az egyesület – kevés kivétellel ellátatlan – tisztségeit.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak a 2013. évi egyesületi tagsági viszonnyal már rendelkező (felnőtt és ifjúsági) tagok rendelkeznek.

Esetleges határozatképtelenség esetére a Közgyűlést másodszor 2013. május 4-én 12:30 órára hívom össze, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

 

8.         Figyelem! Pályázat jegyértékesítő munkára!

Egyelőre még nem tudjuk, ki fogja a jövőben árusítani vendéghorgászaink részére a napijegyeket. Nagyon fontos egyesületi érdek ennek a megnyugtató megoldása. Kérem, hogy akik kedvet éreznek ehhez a munkához, személyesen keressenek meg engem telefonon (+36-20/9815948, 06-1/266-3026) vagy személyesen.

 

2013. június 1-jén (szombaton) újabb Egyesületi Napot tartunk a Horgásztanyán.

Programja:    Egyesületi Horgászverseny

06:00 órától – nevezés, versenyállások elfoglalása, felkészülés

07:50 órától – etetés megkezdése

08:00 órától – halfogó verseny

11:00 órától – mérlegelés

12:00 órától – eredményhirdetés, díjkiosztás

12:30 órától – közös ebéd

 

 

Végezetül az Egyesület vezetősége nevében örömökben, sikerekben, szerencsében és emlékezetes horgászatokban bővelkedő Új Évet kívánok.

 

Budapest, 2012. december 26.

 

Horgászüdvözlettel:

 

Várható Térítési Díjak 2013-ban

Megnevezés

Felnőtt

Kedvezmé-nyezett

Ifjúsági

(14-18 év között)

Gyermek

(14 év alatt)

Állami horgászjegy (hosszabbító bélyeg):

70 év fölött:

2.000,- Ft

2.000,- Ft

0,- Ft

2.000,- Ft

0,- Ft

Szövetségi horgász tagsági bélyeg

2.000,- Ft

2.000,- Ft

300,- Ft

- - -

Egyesületi éves tagdíj:

6.000,- Ft

4.000,- Ft

4.000,- Ft

- - -

Területi engedélyek:

 

 

 

 

·         Domonyvölgyi éves területi engedély
(többször újraváltható!)

26.000,- Ft

15.000,- Ft / 15 hal

500,- Ft

·         Domonyvölgyi napi területi engedély

2.800,- Ft

---

1.800,- Ft

500,- Ft

·         Éjszakai (2000-0800) területi engedély

3.500,- Ft

2.000,- Ft

2.000,- Ft

- - -

·         Hétvégi vendég területi engedély

8.000,- Ft

4.000,- Ft

4.000,- Ft

- - -

·         Sporthorgász napi területi engedély

1.500,- Ft

1.500,- Ft

1.500,- Ft

- - -

§  Ráckevei éves területi engedély

20.000,- Ft

11.500,- Ft

6.000,- Ft

700,- Ft

§  Ráckevei napi területi engedély

2.500,- Ft

---

1.500,- Ft

---

v  Gyermekjegy éves országos (!)

- - -

- - -

- - -

5.000,- Ft

v  Gyermekjegy éves részleges (MOHOSZ)

- - -

- - -

- - -

1.000,- Ft

Egyesületért végzett munka megváltása 2012-re (500 Ft x 10 óra):

65 év fölött:

 

5.000,- Ft

 

5.000,- Ft

0,- Ft

 

5.000,- Ft

 

0,- Ft

Egyesületért végzett munka előzetes megváltása 2013-re (500 Ft x 10 óra):

65 év fölött:

 

5.000,- Ft

 

5.000,- Ft

0,- Ft

 

5.000,- Ft

 

0,- Ft

Új belépők halasítási hozzájárulása:

40.000,- Ft

20.000,- Ft

20.000,- Ft

- - -

Felvételre jelentkezők horgászvizsga díja „Horgászvizsga” füzet

3.500,- Ft

550,- Ft

3.300,- Ft

550,- Ft

3.500,- Ft

550,- Ft

- - -

 

Egyesületi tagok átsorolási kérelme esetén fizetendő díjak 2013-ben:

        Gyermekből ifjúsági horgásszá:   0,- Ft (ha előtte legalább 2 évig a mi gyermekhorgászunk volt);

        Ifjúságiból felnőtt horgásszá 20.000,- Ft (ha előtte legalább két évig már egyesületi tagunk volt)

 

Egyéb díjak:  Tagnyilvántartó lap / Fogási napló:    100 – 100 Ft / Új Horgász igazolvány: 500 Ft

 

Egyesületi költség-hozzájárulási jegy: 500,- Ft/nap/sátor, lakókocsi, 1.000,- Ft/fő/nap a horgásztanya épületében.