VPHE - Információ 2015
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

VPHE-2-2015.

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

A 2015. január 16-án keltezett levelemben sajnálatos módon több pontatlanság, téves dátum szerepelt, amiért a felelősség nyilván engem terhel. A Vezetőség tagjai jelezték a megtévesztő hibákat, ezért a levél lényeges, dátumhoz kötött információit ezúttal megismétlem, és kérem, hogy a továbbiakban ezeket tekintse érvényben lévőnek.

 

1. Állami jegy, fogási napló, területi jegyek ára

 

(a)    A 2014. évi állami jegyek és a fogási naplók érvényessége 2015. január 31-ig tart, a fogási naplókat pedig 2015. február 28-ig kell az egyesületnél leadni, amelyről a horgász elismervényt kap, az egyesület vezetősége pedig köteles nyilvántartani, hogy a fogási naplót mikor vette át.

(b)   A 2015. január eleji vezetőségi ülés időpontjáig az állami jegyek és fogási naplók még nem készültek el, azokat a szövetségektől legkorábban a január 19-i nappal kezdődő héten vehetik át a forgalmazók, feltehetően nagy „lökdösődés” mellett.

(c)    Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy 2015. január 31-ig minden – általa kiadott – 2014. évi saját horgászokmányt is érvényben lévőnek tart, vagyis, aki még nem adta le a fogási naplóját és a múlt évre váltott területi engedélye alapján fogható halmennyiséget még nem fogta ki, az január 31-ig horgászhat vele a Domonyvölgyi tavon. Hasonlóképpen a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízrendszerére érvényes területi jegyek is érvényesek maradnak eddig az időpontig, az RDHSZ elnökségi döntése nyomán.

(d)   Az állami horgászjegy és a fogási napló a múlt év óta állami okmány, sorszámával egyetlen horgászhoz kötődik, ezért elvesztése vagy tönkretétele esetén a pótlásuk körülményes, és időigényes. Mivel több tagunk horgászatra jogosító okmányaival volt gond a múlt évben (például kimosták, centrifugálták), ezért felhívjuk tagjaink figyelmét azok gondosabb kezelésére és tárolására a jövőben.

(e)    A saját domonyi területi jegyek árát 2015-re az Egyesület elnöksége nem változtatja meg.

(f)    A többi jegyár a január 16-án keltezett levél szerint alakult. A Ráckevei (Soroksári) Duna-ágban horgászó, vagy horgászni szándékozó tagjaink figyelmét felhívjuk, hogy a jelentős kedvezmény kizárólag az RDHSZ szövetségekhez tartozó egyesületeknél (pl. nálunk) vehető igénybe, külsősöknek minden területi jegy ára lényegesen drágább lett.

 

2. A fogási naplók leadása

 

(a)    A 2014. évi Fogási naplókat legkésőbb 2015. február 28-ig kell leadni ott, ahol azt a horgász az állami jegy váltásakor átvette. Aki a múlt évben máshol váltotta ki az állami jegyét (például másik egyesületnél vagy egy jegyértékesítési szerződéssel rendelkező horgászboltban), annak a horgászjegyét mi várhatóan nem leszünk képesek meghosszabbítani, mert a nem az Egyesületünk által átvett sorszámú állami jeggyel rendelkező horgászok SZÁK adatait nem fogjuk tudni módosítani. Ezért az ilyen horgász vagy visszalép az egyesületünkbe, és ebben az esetben új állami jegyet kap, vagy ismét ott váltja ki, ahol a múlt évben tette. Ebben az esetben viszont eleshet a kedvezményes áru területi engedély lehetőségétől (ami a Ráckevei Duna-ágon pénzben és a fogható halak darabszámában, összsúlyában egyaránt jelentős – lásd az 1./f. pontban), tehát tessék a jegyváltás előtt gondosan érdeklődni!

(b)   Köszönjük mindazon horgásztársak fegyelmezettségét, akik a fogási naplójukat január 10-ig a figyelmeztető levelem elmaradása ellenére beküldték, azok iktatásra (naplózásra) kerültek.

(c)    A 2014. évi fogási naplót – az eredmények összesítése után legkésőbb 2015. február 28-ig szíveskedjék egyszerű postai küldeményként eljuttatni hozzám, az alábbi címzéssel:

Dr. Lányi Gábor / VPHE

1051 Budapest, József Attila utca 12.

(d)   Miután Egyesületünkben több azonos nevet viselő horgász van, fontos, hogy a borítékon vagy a fogási naplón szerepeljen a beküldő pontos lakcíme is.

(e)    Amennyiben Ön kettős tagsággal rendelkezik, és a fogási naplóját más horgász egyesületnél kell leadnia, kérem, hogy a Domonyvölgyi tavon fogott halfajok mennyiségét és darabszámát a fentiek szerint elküldött vagy leadott levélben szíveskedjék velünk is közölni a megadott határidőig.

(f)    Aki a leadási határidő előtt váltja ki az idei dokumentumait, az a fogási naplóját – előzetesen összesítve – a jegyváltáskor is leadhatja, amiről elismervényt adunk.

(g)   Csak pótdíjas (dupla árú) állami horgászjegyet vagy hosszabbító bélyeget kaphat az, aki a fogási naplóját nem megfelelően kitöltve adja le.

 

3. Az idei jegykiadások időpontjai és helyszínei

 

(a)    A 2015. évi horgászengedélyek kiadása – új időpontokban – három helyszínen, a Gödöllői Civil Házban (Gödöllő, Szabadság út 23.; a Gödöllő Palotakert HÉV megálló közvetlen közelében, a Palotakerti Virágüzlettel szemben, autóval érkezőknek tanácsos a Virágüzlet oldalán parkolni), az M3 Klubban (Sikeres Belvárosért Egyesület, 1053 Budapest V. kerület, Magyar utca 3.; ami az Astoria metró állomástól kb. 100 méterre található, a Kossuth Lajos utca bal oldalán az Erzsébet híd felé sétálva az Astoria Hotel épületének a másik végén, az első keresztutcán balra befordulva található, földszinti bejárattal), valamint az Egyesület Domonyvölgyi Horgásztanyáján kerül megszervezésre, az alábbi napokon és időpontokban:

 

Február 12-én (csütörtökön)

13:00 – 17:00 óráig

a Civil Házban, Gödöllőn

 

 

Március 05-én (csütörtökön)

14:00 – 18:00 óráig

az M3 Klubban, Budapest

 

 

Március 28-án (szombaton)

08:00 – 10:00 óráig

a Civil Házban, Gödöllőn

 

 

Április 18-án (szombaton)

08:00 – 12:00 óráig

a Horgásztanyán, Domonyvölgy

 

 

Május 16-án (szombaton)

08:00 – 12:00 óráig

a Horgásztanyán, Domonyvölgy

 

 

 Június 06-án (szombaton)

08:00 – 12:00 óráig

a Horgásztanyán, Domonyvölgy

 

 

(b)   A fenti hat alkalom után jegykiváltás már csak Kiss Gábor horgásztárssal, az adminisztrációs munkacsoport vezetőjével történő egyéni időpont egyeztetéssel lehetséges a Horgásztanyán, amelynek intézése a csoportos jegykiadásokénál jóval körülményesebb. Javasolom ezért annak lehetőség szerinti elkerülését.

(c)    A jegyváltás halogatása azért sem célszerű, mert március 28-án (szombaton) az egyesület Közgyűlésén, valamint június 06-án (szombaton) az egyesületi horgászversenyen csak az egyesületi tagsági viszonyukat már meghosszabbított horgásztársak vehetnek részt, és gyakorolhatják az egyesületi jogaikat.

(d)   A jegykiadást már csak a SZÁK program on-line alkalmazásával lehet végezni, ezért a jegykiadás a szokottnál egy kissé vontatottabb lehet, illetve esetleges Internet szolgáltatói hiba miatt azt kénytelenek leszünk egyszerűen felfüggeszteni. Nagyon reméljük, hogy ilyesmire nem kerül sor.

4. Az egyesületért végzett közösségi munka és az ügyeletes horgász szolgálat teljesítésének igazolása

 

(a)    Kérem, hogy az egyesületért végzett közösségi munka és az ügyeletes horgász szolgálat teljesítésének igazolására is szolgáló 2014. évi domonyi területi engedélyét ne küldje el a címemre a fogási naplójával együtt, de azt a jegykiadásra feltétlenül szíveskedjék magával vinni, és ott leadni. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a területi engedély esetleges hiányában is gondoskodni kell a 2014-ben végzett munkák igazolásáról, amelynek pótlására Földi Péter vezetőségi tag kapott kizárólagos felhatalmazást.

(b)   A Közgyűlés által előírt évenkénti 10 óra közösségi munka le nem dolgozott, vagy annak nem igazolt részét a jegykiadók a 2015. évre történő jegyváltáskor - mérlegelési lehetőség nélkül - kötelesek az Egyesület pénztárába befizettetni (500 Ft/óra egységáron).

(c)    A 2015. évi közösségi munkákon való részvétel igazolása Földi Péter vezetőségi tag kizárólagos jogköre lesz, és annak jövőbeni megváltását 800 Ft/óra összegre emeltük.

5. Ügyeletes horgász szolgálat

 

(a)    2015-ben is működni fog az ügyeletes horgász szolgálat, amelynek szabályozása az Egyesület honlapján és a horgásztanyán egyaránt megtalálható. Ennek értelmében a domonyi területi engedélyt váltott tagok (felnőttek, nők, ifjúsági tagok, 65 év alatti – nem fogyatékkal élő – nyugdíjasok) kötelesek a 2015. március 1. és 2015. november 30. közötti időszakban személyenként két alkalommal ügyeletes horgász szolgálatot ellátni. Az ügyeletes horgászat szolgálati ideje megegyezik a horgásztanya adott időszakra vonatkozó nyitva tartásával, ami a következő:

·         január, február                  -           10:00 – 17:00 óra

·         március, április                  -           09:00 – 18:00 óra

·         május, június                    -           07:00 – 19:00 óra

·         július, augusztus               -           06:00 – 20:00 óra

·         szeptember, október         -           07:00 – 19:00 óra

·        november, december        -           10:00 – 17:00 óra

(b)   Az ügyelet ellátásának időpontját a jegyváltáskor kell előre meghatározni, rögzíteni. Az esetleg közbejövő váratlan elfoglaltság esetén a helyettesítésről, időpont cseréről az érintett horgásznak kell gondoskodnia. Az időpontok előzetes cseréjét, egyeztetését, a helyettesítés estleges megváltását Holobán János horgásztárssal, a halőri munkacsoport vezetőjével kell intézni.

(c)    Az ügyeletes horgász feladatait az egyesületi halászati őrök felügyelete alatt végzi.

(d)   Esetleges félreértések elkerülése végett emlékeztetek arra, hogy az éves területi engedéllyel rendelkező tagjaink a horgásztanya nyitvatartási idején túli időpontokban is horgászhatnak a tavon.

6. Közgyűlés 

(a)    A legutóbbi közgyűlési határozat döntése, illetve az egyesületi alapszabályban és az egyéb szabályzatokban halaszthatatlanul szükségessé vált módosítási kötelezettségeink miatt az Egyesület Közgyűlését 2015. március 28-án 10:00 órára hívom össze a Gödöllői Civil Házba (Gödöllő, Szabadság út 23.).

 

(b)   A Közgyűlés napirendje:

(1)               Megnyitó, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

(2)               A Horgász Egyesület vezetőségének beszámolója a 2014. évről

(3)               Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról

(4)               Javaslat a 2015. évi gazdálkodásra

(5)               A Felügyelő Bizottság jelentése

(6)               A Fegyelmi Bizottság jelentése

(7)               Vita, határozat-hozatal

(8)               Alapszabály- és szabályzatmódosítási javaslatok

(9)               Vita, határozat-hozatal

(c)    Felhívom szíves figyelmét, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak a 2015. évi egyesületi tagsági viszonnyal már rendelkező (felnőtt és ifjúsági) tagok rendelkeznek.

(d)   Esetleges határozatképtelenség esetére a Közgyűlést másodszor 2015. március 28-án 10:30 órára hívom össze, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

(e)    A Közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem, szíveskedjék az időpontját előjegyezni.

(f)    Az Elnökség úgy határozott, hogy a Közgyűlés gördülékeny lebonyolítása és a tagság érdemi véleményének megismerése érdekében a beszámolókat előzetesen kiküldjük mindazon tagjainknak, akik az e-mail címüket már megadták vagy esetleges változása esetén arról engem mielőbb e-mailben tájékoztatnak (elnok@vphe.hu vagy lanyi@upcmail.hu), illetve azokat feltesszük az egyesület honlapjára (www.vphe.hu) is, és egy héttel a Közgyűlés előtt a Horgásztanyán írásban olvasásra kihelyezzük. Így a tisztségviselők hosszadalmas beszámolója a Közgyűlésen már nem fog elhangzani, ugyanakkor több idő és figyelem jut a tagság számára.

 

7. A 2015. évi horgásztanyán szervezett környezetrendezési munkák időpontjai:

2015. április 18.         2015. május 16.         2015. július 25.          2015. szeptember 26.

 

8. A Galga Kupa idei szervezője az aszódi Dr. Asztalos István HE., és várhatóan május végén kerül sorra.

 

9. 2015. június 6-án (szombaton) Egyesületi Napot tartunk a Horgásztanyán.

Programja:      Egyesületi Horgászverseny

06:00 órától – nevezés, versenyállások elfoglalása, felkészülés

07:50 órától – etetés megkezdése

08:00 órától – halfogó verseny

11:00 órától – mérlegelés

12:00 órától – eredményhirdetés, díjkiosztás

12:30 órától – közös ebéd (? - kellő számú jelentkező esetén. Részleteit a Közgyűlésen beszéljük meg.)

Budapest, 2015. február 03.

 

Horgászüdvözlettel: