VPHE-1-2014.

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

Rendhagyó levéllel és időpontban fordulok Hozzád / Önhöz az új horgászszezon indításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ügyében. 2013 szeptembere helyett csak december 29-én jelent meg a horgászatot szabályozó A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. sz. törvény végrehajtási rendelete [133/2013. (XII. 29.) VM rendelet], illetve az Országgyűlés utolsó év végi munkanapján a 2013. évi CCL. sz. ún. salátatörvénnyel magát az új törvényt is módosították. Az év végére tehát olyan helyzet állt elő, amely sok értetlenséget és feszültséget okozott a horgászberkekben, és alaposan felborította az évindítás megszokott menetét.

Ma már rendelkezésre áll az új törvény és a végrehajtási egybeszerkesztett változata, amelyet hamarosan felteszünk az egyesületünk honlapjára, továbbá kivonatos értelmezések jelentek meg a MOHOSZ portálján is. Sajnos ezek meglehetősen terjedelmes szövegek, amelyeket sokszorosítva megküldeni nem áll módunkban. A Domonyvölgyi Horgásztanyán és a jegykiadások során azonban lesz tanulmányozható példány azoknak, akik másként nem tudnak hozzájutni.

A jogszabályváltozást értelemszerűen a legrövidebb időn belül érvényesíteni kell az egyesületi szabályzatokban is, de erre még visszatérek.

Legelőször is kiragadok néhány olyan változást, amelyek a szezon és a jegykiadás indításával igen szoros kapcsolatban állnak:

-        a 2013. évi állami jegyek és a fogási naplók érvényességét a december végi törvénymódosítással 2014. január 31-ig meghosszabbították;

-        így miközben megköszönöm mindazon horgásztársak fegyelmezettségét, akik a fogási naplójukat január 10-ig a figyelmeztető levelem elmaradása ellenére beküldték, jelzem, hogy a 2013. évi összesített és lezárt fogási naplók beküldési ideje 2014. február 28-ra módosult;

-        a fogási naplók beküldését, leadását naplóznunk kell, és arról a horgásznak igazolást adni;

-        azok, akik a fogási naplójukat addig nem vagy hiányosan (pl. összesítés nélkül)  adják le, küldik meg, esetleg azt elvesztették a 2014. évi jegykiadáskor a duplájára emelt árú állami jegyet is csak kétszeres áron válthatják ki;

-        a jövőben a fogási naplót nem a horgászszövetségek adják ki, hanem az állami jegyhez tartozó külön dokumentumként az állam;

-        ettől az évtől a területi engedélyeken kötelező feltűntetni az ún. víztérkódot, ami miatt a horgászvizek jelentős részén a területi engedélyeket újra kell gyártani;

-        2014-től jegykiadást már csak a SZÁK program on-line alkalmazásával lehet végezni, ezért a jegykiadás a szokottnál egy kissé vontatottabb lesz, illetve esetleges Internet szolgáltatói hiba miatt azt kénytelenek leszünk egyszerűen felfüggeszteni;

-        aki kettős tag, annak ott kell jegykiadáson először megjelenni, ahol az állami jegyét kiváltotta, mert csak ők tudnak az adataihoz hozzáférni, megállapítani, hogy nincs-e a horgászattól eltiltva; másik lehetőség, hogy átigazol hozzánk, ahhoz viszont a másik egyesülettől át kell jelentkezni;

-        2014-ben minden horgászt új állami jeggyel kell ellátni;

-        aki valamilyen ok miatt már nem szerepel a névsorunkban, ezért nincs a SZÁK programba regisztrálva, azoknak az állami jegy kiváltásához igazolniuk kell, hogy rendelkeznek horgászvizsgával.

A fenti információk után ismertetném, hogyan kell eljárni az idei szezonra való felkészülés érdekében.

 

1.         A 2013. évi fogási naplót – az eredmények összesítése és az utolsó oldal kitöltése után – legkésőbb 2014. február 28-ig szíveskedjék egyszerű postai küldeményként eljuttatni hozzám, az alábbi címzéssel:

Dr. Lányi Gábor / VPHE

1051 Budapest, József Attila utca 12.

Aki a leadási határidő előtt váltja ki az idei dokumentumait, az a fogási naplóját a jegyváltáskor is leadhatja.

Miután Egyesületünkben több azonos nevet viselő horgász van, fontos, hogy a borítékon vagy a fogási naplón szerepeljen a beküldő pontos lakcíme is.

Amennyiben Ön kettős tagsággal rendelkezik, és a fogási naplóját más horgász egyesületnél kell leadnia, kérem, hogy a Domonyvölgyi tavon fogott halfajok mennyiségét és darabszámát a fentiek szerint elküldött vagy leadott levélben szíveskedjék velünk is közölni a megadott határidőig.

2.         Jegykiadási időpontok és helyszínek:

A 2014. évi horgászengedélyek kiadása három helyszínen, a Gödöllői Civil Házban (Gödöllő, Szabadság út 23. / a HÉV megálló közelében, a Palotakerti Virágüzlettel szemben, autóval érkezőknek tanácsos a Virágüzlet oldalán parkolni), az ALTISZ Környezetvédelmi és Minőségügyi Mérnökirodában (ALTISZ – 1051 Budapest 05. kerület, Október 6. utca 7. III. em. 326. / a Szent István Bazilika mellett a Zrínyi utca és az Október 6. utca sarkán, megközelíthető a Deák téri metró állomástól), valamint az Egyesület Domonyvölgyi Horgásztanyáján kerül megszervezésre, az alábbi napokon és időpontokban:

 

Február 6-án (csütörtökön)

 

09:00 – 13:00 óráig

 

a Civil Házban

 

 

Február 20-án (csütörtökön)

 

10:00 – 14:00 óráig

 

az ALTISZ-nál

 

 

Március 1-jén (szombaton)

 

08:00 – 10:00 óráig

 

a Civil Házban

 

 

Március 20-án (csütörtökön)

 

10:00 – 14:00 óráig

 

az ALTISZ-nál

 

 

Április 12-én (szombaton)

 

08:00 – 12:00 óráig

 

a Horgásztanyán

 

 

Május 17-én (szombaton)

 

08:00 – 12:00 óráig

 

a Horgásztanyán

 

 

Június 7-én (szombaton)

 

08:00 – 12:00 óráig

 

a Horgásztanyán

 

 

A fenti hét alkalom után jegykiváltás már csak Kiss Gábor horgásztárssal, az adminisztrációs munkacsoport vezetőjével történő egyéni időpont egyeztetéssel lehetséges a Horgásztanyán, amelynek intézése a csoportos jegykiadásokénál jóval körülményesebb. Javasolom ezért annak lehetőség szerinti elkerülését.

A jegyváltás halogatása azért sem célszerű, mert március 1-jén (szombaton) az egyesület közgyűlésén, valamint június 7-én (szombaton) az egyesületi horgászversenyen csak az egyesületi tagsági viszonyukat már meghosszabbított, illetve állami horgászjegyet is váltott horgásztársak vehetnek részt, és gyakorolhatják az egyesületi jogaikat.

A jegyárak vonatkozásában is kisebb változásokra kell számítani, ezért a 4. oldalon tételesen bemutatjuk a jegyváltáskor várható költségeket.

3.         Kérem, hogy az egyesületért végzett közösségi munka és az ügyeletes horgász szolgálat teljesítésének igazolására is szolgáló 2013. évi domonyi területi engedélyét ne küldje el a címemre a fogási naplójával együtt, de azt a jegykiadásra feltétlenül szíveskedjék magával vinni, és ott leadni. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a területi engedély esetleges hiányában is gondoskodni kell a 2013-ban végzett munkák igazolásáról, amelynek pótlására Holobán János és Földi Péter vezetőségi tag kapott felhatalmazást.

A Közgyűlés által előírt évenkénti 10 óra közösségi munka le nem dolgozott, vagy annak nem igazolt részét a jegykiadók a 2013. évre történő jegyváltáskor - mérlegelési lehetőség nélkül - kötelesek az Egyesület pénztárába befizettetni (500 Ft/óra egységáron).

A 2014. évi közösségi munkákban való részvétel igazolása Földi Péter vezetőségi tag kizárólagos jogköre lesz.

4.         2014-ban is működni fog az ügyeletes horgász szolgálat, amelynek szabályozása az Egyesület honlapján és a horgásztanyán egyaránt megtalálható. Ennek értelmében a domonyi területi engedélyt váltott tagok (felnőttek, nők, ifjúsági tagok, 65 év alatti – nem fogyatékkal élő – nyugdíjasok) kötelesek a 2014. március 1. és 2014. november 30. közötti időszakban személyenként két alkalommal ügyeletes horgász szolgálatot ellátni. Az ügyeletes horgászat szolgálati ideje megegyezik a horgásztanya adott időszakra vonatkozó nyitva tartásával, ami a következő:

·         január, február                       -           10:00 – 17:00 óra

·         március, április                       -           09:00 – 18:00 óra

·         május, június              -           07:00 – 19:00 óra

·         július, augusztus                    -           06:00 – 20:00 óra

·         szeptember, október   -           07:00 – 19:00 óra

·        november, december   -           10:00 – 17:00 óra

Az ügyelet ellátásának időpontját a jegyváltáskor kell előre meghatározni, rögzíteni. Az esetleg közbejövő váratlan elfoglaltság esetén a helyettesítésről, időpont cseréről az érintett horgásznak kell gondoskodnia. Az időpontok előzetes cseréjét, egyeztetését, a helyettesítés estleges megváltását Holobán János horgásztárssal, a halőri munkacsoport vezetőjével kell intézni. Az ügyeletes horgász feladatait az egyesületi halászati őrök felügyelete alatt végzi.

Esetleges félreértések elkerülése végett emlékeztetek arra, hogy az éves területi engedéllyel rendelkező tagjaink a horgásztanya nyitvatartási idején túli időpontokban is horgászhatnak a tavon.

 

5.         A legutóbbi közgyűlési határozat döntése, illetve az egyesületi alapszabályban és az egyéb szabályzatokban halaszthatatlanul szükségessé vált módosítási kötelezettségeink miatt a szokásos időponttól eltérően az Egyesület Közgyűlését 2014. március 1-jén 10:00 órára hívom össze a Gödöllői Civil Házba (Gödöllő, Szabadság út 23.).

 

A Közgyűlés napirendje:

(1)               Megnyitó, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

(2)               A Horgász Egyesület vezetőségének beszámolója a 2013. évről

(3)               Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról

(4)               Javaslat a 2014. évi gazdálkodásra

(5)               A Felügyelő Bizottság jelentése

(6)               A Fegyelmi Bizottság jelentése

(7)               Vita, határozat-hozatal

(8)               Alapszabály és szabályzat módosítási javaslatok

(9)               Vita, határozat-hozatal

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak a 2014. évi egyesületi tagsági viszonnyal már rendelkező (felnőtt és ifjúsági) tagok rendelkeznek.

Esetleges határozatképtelenség esetére a Közgyűlést másodszor 2014. március 1-jén 10:30 órára hívom össze, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem, szíveskedjék az időpontját előjegyezni.

 

6.         A 2014. évi horgásztanyán szervezett környezetrendezési munkák időpontjai:

2014. április 12.         2014. május 17.         2014. szeptember 20.

7.         A Galga Kupa időpontja (amennyiben mi szervezzük): 2014. május 31. 06:00 – 14:00 óra

 8.         2014. június 7-én (szombaton) Egyesületi Napot tartunk a Horgásztanyán.

Programja:      Egyesületi Horgászverseny

06:00 órától – nevezés, versenyállások elfoglalása, felkészülés

07:50 órától – etetés megkezdése

08:00 órától – halfogó verseny

11:00 órától – mérlegelés

12:00 órától – eredményhirdetés, díjkiosztás

12:30 órától – közös ebéd (? kellő számú jelentkező esetén)

Tisztelt Horgásztárs!

Végezetül az Egyesület vezetősége nevében örömökben, sikerekben, szerencsében és emlékezetes horgászatokban bővelkedő Új Évet kívánok.

Budapest, 2014. január 30.

Horgászüdvözlettel:

Dr. Lányi Gábor

elnök

 Egyesületi tagok átsorolási kérelme esetén fizetendő díjak 2014-ben:

        Gyermekből ifjúsági horgásszá:   0,- Ft (ha előtte legalább 2 évig a mi gyermekhorgászunk volt);

        Ifjúságiból felnőtt horgásszá 20.000,- Ft (ha előtte legalább két évig már egyesületi tagunk volt)

 

Egyéb díjak:  Tagnyilvántartó lap / Fogási napló:    200 – 200 Ft / Új Horgász igazolvány: 500 Ft

 

Egyesületi költség-hozzájárulási jegy: 500,- Ft/nap/sátor, lakókocsi, 1.000,- Ft/fő/nap a horgásztanya épületében.

 

Várható Értékcikk Árak 2014-ben

Megnevezés

Felnőtt

Kedvezmé-nyezett

Ifjúsági

(14-18 év között)

Gyermek

(14 év alatt)

Állami horgászjegy (hosszabbító bélyeg):

70 év fölött:

2.000,- Ft

2.000,- Ft

0,- Ft

2.000,- Ft

0,- Ft

Szövetségi horgász tagsági jegy / bélyeg

2.000,- Ft

2.000,- Ft

250,- Ft

- - -

Egyesületi éves tagdíj:

6.000,- Ft

4.000,- Ft

4.000,- Ft

- - -

Területi engedélyek:

 

 

 

 

·         Domonyvölgyi éves területi engedély
(többször újraváltható!)

30.000,- Ft

17.000,- Ft / 15 hal

500,- Ft

·         Domonyvölgyi napi területi engedély

3.000,- Ft

---

1.800,- Ft

500,- Ft

·         Éjszakai (2000-0800) területi engedély

3.500,- Ft

2.000,- Ft

2.000,- Ft

- - -

· Hétvégi vendég területi engedély (péntek 12:00 órától vasárnap 18:00-ig)

8.000,- Ft

4.000,- Ft

4.000,- Ft

- - -

·         Sporthorgász napi területi engedély

1.500,- Ft

1.500,- Ft

1.500,- Ft

- - -

§  Ráckevei éves területi engedély

21.000,- Ft

11.500,- Ft

6.000,- Ft

500,- Ft

§  Ráckevei éves bojlis területi engedély

55.000,- Ft

 

 

 

§  5 napos bojlis területi engedély

25.000,- Ft

 

 

 

§  Ráckevei napi területi engedély

2.500,- Ft

---

1.500,- Ft

---

v  Gyermekjegy éves országos (!)

- - -

- - -

- - -

5.000,- Ft

v  Gyermekjegy éves részleges (MOHOSZ)

- - -

- - -

- - -

1.000,- Ft

Egyesületért végzett munka megváltása 2014-re (500 Ft x 10 óra):

65 év fölött:

 

5.000,- Ft

 

5.000,- Ft

0,- Ft

 

5.000,- Ft

 

0,- Ft

Egyesületért végzett munka előzetes megváltása 2014-re (500 Ft x 10 óra):

65 év fölött:

 

5.000,- Ft

 

5.000,- Ft

0,- Ft

 

5.000,- Ft

 

0,- Ft

Új belépők halasítási hozzájárulása:

40.000,- Ft

20.000,- Ft

20.000,- Ft

- - -

Felvételre jelentkezők horgászvizsga díja „Horgászvizsga” füzet

3.500,- Ft

650,- Ft

3.300,- Ft

650,- Ft

3.500,- Ft

650,- Ft

- - -