VPHE - Horgászélet
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

Horgászélet

Egyesületünk fontos célkitűzése, hogy tagjainak jó horgászlehetőséget, felüdülést nyújtó környezetet és vonzó egyesületi életet kínáljon. A vízparti felüdülésre szívesen látjuk tagságunk hozzátartozóit is, remélve, hogy a házastársak, gyermekek, unokák egy része előbb-utóbb maga is horgásszá válik.

A horgásztó és a horgásztanya vonzó állapotának fenntartása közös feladatunk és felelősségünk, ezért rendszeres időszakonként hirdetünk olyan munkalehetőségeket, amelyekkel tagjaink hozzájárulhatnak a fenntartási és fejlesztési feladatok elvégzéséhez. Évenként egy alkalommal környezetvédelmi napot szervezünk az u.n. Egyesületi nap keretében. „Az Egyesületért végzett közösségi munka” minden tagunk számára kötelező, amelynek keretében évenként legalább 10 órát kell az egyesület javára dolgozni, vagy azt pénzben megváltani, hogy a feladatokat másokkal elvégeztethessük. A munkafeladatok szervezését Tóth János, az egyesület környezetvédelmi felelőse fogja össze.

Az egyesületért végzett munka „ügyeletes horgász” vagy halőri munkával is teljesíthető a Halőri munkacsoport vezetőjének irányításával. Ügyeletes horgászatra a horgászszezon egésze alatt jelentkezni lehet, elsősorban hétköznapokon, hogy a horgászatra érkező tagok vagy vendéghorgászok fogadása megfelelően szervezett és kézben tartott legyen. Tagjaink közül folyamatosan toborzunk halőröket, akik felkészülés és a területileg illetékes halászati felügyelőnél tett vizsga és eskü után halászati őrként végzik munkájukat. Halőri munkára jelentkezni lehet Holobán Jánosnál, a Halőri munkacsoport vezetőjénél.

A horgászat megkezdésének feltétele, hogy eredményes horgászvizsga birtokában a horgász rendelkezzen érvényes állami horgászjeggyel, fogási naplóval, területi engedéllyel és más dokumentumokkal. A jegykiadás, értékcikk forgalmazás, elszámolás és az egyesület egyéb adminisztrációs feladatainak végzése nagy felelősséggel járó munka, amelyet Kiss Gábor, az Adminisztrációs munkacsoport vezetője fog össze. Közreműködésre is nála lehet jelentkezni.

A horgászat a legfőbb közös érdeklődési területünk. Egyéni vagy társas horgászatokra az év egész időszakában lehetőséget kínálunk. Segítjük, és támogatjuk a gyermekek és fiatalok horgásszá nevelését, és fontosnak tartjuk, hogy legyenek olyan felkészült horgászaink, akikből versenycsapat szervezhető a régió horgász egyesületeinek közös versenyére, a Galga Kupa Horgászversenyre, és más eseményekre is. Tagságunk részére évenként egy alkalommal szervezünk horgászversenyt, ahol nagyon értékes díjakkal ismerjük el a jó teljesítményeket. Igény szerint horgász bemutatókat és tanácsadást szervezünk. A feladatokat Notter Krisztián ifjúsági és versenysport felelős fogja össze.

Régebben több figyelem és lehetőség volt a horgászturizmus fejlesztésére. Miután horgászaink az utazási és az egyéb költségek megdrágulása miatt egyre inkább csak a saját vízterületeket látogatják, kívánatosnak látszik, hogy felelevenítsünk, és jobban kihasználjunk olyan kapcsolatokat, amelyek hozzásegítik tagjainkat és gyermekhorgászainkat új vizek és horgászmódszerek megismeréséhez, például cseretáborozás formájában. Ehhez komoly változtatásokra van szükség a horgásztanya infrastruktúrájában.

Tagjaink és hozzátartozóik részére szerény költségtérítés ellenében kínálunk üdülési lehetőséget saját sátorban vagy lakókocsiban. A horgásztanyán mindössze néhány fő elhelyezésére van lehetőség, ami jócskán elmarad az igényektől, és az elhelyezés színvonala is rengeteg kívánnivalót hagy maga után. A horgásztanya fejlesztése, állandó tanyagondnoki rendszer bevezetése már régóta szerepel a terveink között, de megvalósítására eddig nem voltunk képesek.

A horgászélet fontos része a tagok demokratikus részvételének biztosítása az egyesület életének alakításában. Ennek elősegítése érdekében az előírt 5 év helyett mi évenként tartunk rendes közgyűlést, és a vezetőség tagjai folyamatosan rendelkezésre állnak a tagságtól érkező jelzések fogadására.