VPHE - Egyesületi horgászrend
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

Vízügyi Dolgozók                                                                                     Jóváhagyta a Közgyűlés 2014. 03. 01-én.

 "Vásárhelyi Pál"

Horgász Egyesület

 

 

 

E G Y E S Ü L E T I  H O R G Á S Z R E N D

 

 

 

Az Egyesület 2014. évi Közgyűlése által megállapított » egyesületi horgászrend « a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelettel meghatározott általános szabályok kiegészítője, az egyesületi alapszabály melléklete, amelynek betartása a Domony-völgyi III. sz. víztározón, halgazdálkodási vízterületen horgászókra, illetve a horgásztanyán tartózkodó egyesületi tagokra, vendéghorgászokra és a társaságukban lévő hozzátartozókra egyaránt kötelező.

 

 

A  HORGÁSZTANYA  IGÉNYBEVÉTELE

 

1.       A horgásztanya szolgáltatásait az Egyesület tagjai és velük érkező hozzátartozóik, az Egyesület vendégei és - részlegesen - a napijegyet váltó vendéghorgászok vehetik igénybe. Az Egyesület vendéghorgászokat általában a jégolvadást követő három hét elteltével fogad.

2.       Gépkocsival érkező horgász vagy az őt szállító személy köteles járművét a horgásztanya oldalán kijelölt külső vagy belső parkolóban hagyni. A vízpart közelében és a túlsó parton gépkocsival várakozni csak saját felelősségre lehet, a növényzet és a kerítés kímélésével.

3.       Az Egyesület tagjai – a tilalmi idők kivételével – a horgász szezon teljes időtartamában napszaktól függetlenül horgászhatnak, mindkét partról és a gátról, vagy külön szabályozás betartásával csónakból.

4.       Vendéghorgászok nappali horgászata a szezonálisan változó nyitva tartási idő alatt, éjszakai horgászata előzetes bejelentkezés és külön éjszakai területi engedéllyel lehetséges, kizárólag jól megvilágított horgászhelyeken.

5.       A horgásztanyán, illetve a tanya területén szállás vagy sátorozási lehetőség előzetes jelentkezés és térítés ellenében vehető igénybe. Az éjszakai horgászathoz vagy esőbeállónak legfeljebb két éjszakára felállított egy vagy kétszemélyes horgászsátorért nem kell térítést fizetni.

A  HORGÁSZAT  MEGKEZDÉSÉNEK  FELTÉTELEI

6.       Állami horgászjegy (turista állami horgászjegy), fogási napló és érvényes területi engedély nélkül a víztározón horgászni tilos. Vendéghorgászok részére értékcikkeket és többféle területi engedélyt árusítunk. A vendéghorgászok fokozottan felelősek a helyi horgászrend megismeréséért és annak betartásáért, amelynek megsértése esetén az Egyesület a későbbiekben a területi engedély kiadását megtagadja.

          Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni. Állami horgászjegyet kizárólag olyan személynek adunk ki, aki korábbi szabálysértés miatt nincs eltiltva, aminek igazolására kizárólag a SZÁK programban szereplő adatainak on-line ellenőrzése vehető figyelembe.

7.       A horgászni szándékozó egyesületi tagok és vendéghorgászok a horgászat megkezdése előtt kötelesek a horgásztanyán elhelyezett tanyanapló érkezési rovatait kitölteni, majd – az állami horgászjegy, a területi engedély és a fogási napló kivételével - horgászigazolványukat az ügyeletes halőrnek megőrzésre átadni.

8.       A horgászat megkezdése előtt a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati vagy a halászati tevékenység megkezdésének napját, a fogási napló fogás összesítő táblázatában pedig fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztérkódját (Domonyvölgyi III-as víztározó: 000875).

9.       A horgászatot csak tiszta horgászhelyen szabad megkezdeni, amelyet a horgászat befejeztével ugyancsak is tisztán kell hátrahagyni.

HORGÁSZESZKÖZÖK,  KIFOGHATÓ  HALAK,  CSALIK HASZNÁLATA

10.     Horgászfelszerelés és a kifogható hal mennyisége:

·           Gyermekhorgász:

              1 db úszós készséggel horgászhat; napi 3 kg, heti 6 kg "egyéb" halat zsákmányolhat;

·           Ifjúsági egyesületi tag:

a területi engedélye alapján kifogható mennyiségen belül 2 bottal napi 2 db, heti 4 db méretkorlátozás alá tartozó halat, melyből a pontyok száma napi 1 db, heti 2 db lehet, valamint napi 5 kg, heti 10 kg "egyéb" halat zsákmányolhat;

·           Felnőtt és nyugdíjas kedvezményezett egyesületi tag:

a területi engedélye alapján kifogható mennyiségen belül 2 bottal napi 3 db, heti 6 db méretkorlátozás alá tartozó halat, melyből a pontyok száma napi 2 db, heti 4 db lehet, és napi 5 kg, heti 10 kg "egyéb" halat zsákmányolhat;

·           Napijegyet váltó ifjúsági vendéghorgász:

1 bottal horgászva napi 1 db méretkorlátozás alá tartozó és 5 kg "egyéb" halat zsákmányolhat;

·           Napijegyet váltó felnőtt vendéghorgász:

2 bottal horgászva napi 3 db méretkorlátozás alá tartozó (2 ponty vagy amur + 1 ragadozó) és 5 kg "egyéb" halat zsákmányolhat;

·           Tiszteletjeggyel horgászó vendég:

a teljes jogú (éves domonyvölgyi területi engedéllyel rendelkező) felnőtt egyesületi tagokra megállapított jogok és korlátozások szerint horgászhat.

11.     Horgászkészségenként legfeljebb 3, darabonként legfeljebb háromágú horog szerelhető fel.

12.     Az ifjúsági és felnőtt horgászok az engedélyezett számú horgászkészségükkel egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb emelőhálót is használhatnak csalihalfogásra.

13.     Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve fogási mód alkalmazása, amely a halállományt vagy annak élőhelyét károsíthatja, veszélyeztetheti.

14.     Kifogható halfajok és a csalik használata

14.1.    Bármilyen fajú méretes hal, továbbá - a fajlagos tilalmi idővel és méretkorlátozással védett halfajok ivadékának kivételével - a csalihalak kifogása megengedett. A csalik használatában nincs korlátozás, kivéve a süllő fajlagos tilalmi idején, amikor a 15 cm-nél rövidebb élő kishal, a halszelet és a műcsalik használata tilos. Etető anyagot a vízbe juttatni csak a partról szabad. Az etető anyag használatát a vízminőség védelme érdekében a Vezetőség korlátozhatja.

14.2.    A 30 cm-es méretet elérő és megtartani kívánt ponty megtartása kötelező a napi megengedett mennyiségen belül, azt a szákból nagyobb hal fogása reményében visszaengedni tilos.

14.3.    A faj- és méretkorlátozás alá tartozó halakra engedélyezett napi, vagy heti mennyiség megfogását követően csak keszegező horgászat folytatható könnyű-úszós készséggel.

14.4.    Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott, és a vízből kiemelt halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat – a horgászversenyek kivételével – azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

14.5     A horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.

15.     A méretkorlátozás alá tartozó halat a kifogását követően egyenként, az "egyéb" halak összsúlyát pedig a horgászat befejeztével egy tételben kell beírni a fogási naplóba. A méretkorlátozás alá tartozó, kifogott halakat az egyesület tagjainak az éves területi engedély megfelelő rovatába is azonnal be kell jegyezniük.

TILALMI  IDŐK,  ÉS  HALVÉDELMI SZABÁLYOK

16.     Az Egyesület horgásztaván az illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságától rendszeresen kért felmentés alapján a pontyra fajlagos tilalom nincs. A ragadozó halfajokra a tilalmi idő az országos horgászrenddel megegyezik.

17.     A halak ívásakor, telepítéskor vagy egyéb indokolt esetben (betegség, tórekonstrukció, vízminőségi gondok stb.) az Egyesület vezetősége teljes vagy részleges (halfajokra, a horgászható területekre, a vendéghorgászok fogadására vonatkozó) horgászati tilalmat rendelhet el, amit a hirdetőtáblán tesz közzé.

18.     A természetvédelmi oltalom alatt álló halfaj, valamint más védett vagy hasznos víziállat kifogása, illetve gyűjtése tilos a víztározóból és környezetében.

19.     Általános vagy fajlagos fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt mérettartományon kívüli hal vagy más hasznos víziállat fogása esetén a halat vagy más hasznos víziállatot a fogást követően, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.

A HORGÁSZAT  BEFEJEZÉSE

20.     A horgászat befejezése után a használt horgászállást meg kell tisztítani és a képződött hulladékot a gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

21.     A kifogott halakat a horgásztanyához kell vinni és az ügyeletes horgásznak be kell mutatni, aki az ott elhelyezett hosszmérővel az esetleg vitatható méretű halakat ellenőrzi. A tanyanaplóba a fogott zsákmánynak a tanyán mért pontos súlyát kell bejegyezni.

22.     Távozás előtt a tanyanaplóba a méretkorlátozás alá tartozó halak súlyát darabonként, az "egyéb" halakét összsúlyban kell bejegyezni a fogási naplóval, illetve az éves területi engedéllyel megegyező módon. A tanyanaplóba az eltávozás idejét is be kell jegyezni.

23.     A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad, amelyhez eszközt a halpucoló asztalnál helyezünk ki. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

AZ EGYESÜLETI ÉLET ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYAI

24.     A horgásztanya alapvetően az Egyesület tagjainak pihenését, felüdülését, vonzó horgászati lehetőségét szolgálja, amelynek feltételeit a tagság hosszú évek alatt nagy anyagi ráfordítással és sok munkával valósította meg. Súlyos, anyagi következménnyel is járó vétséget követ el, aki a tanya természeti környezetét vagy berendezései, egyéb felszerelési tárgyait szándékosan vagy gondatlanul károsítja.

25.     A horgásztanyán okozott rendetlenséget és szennyezést annak kell felszámolnia, aki (vagy akinek a hozzátartozója) azt előidézte. A horgásztanya egész területén kizárólag a tűzrakásra kijelölt helyeken szabad tüzet gyújtani, amelynek eloltásáért a tűzrakó felel.

26.     A horgásztanyán tartózkodók magatartásukkal nem zavarhatják mások nyugalmát és horgászatát. Az intézkedésre jogosult tisztségviselők a hangoskodó, kötekedő, alkoholos befolyásoltságuknál fogva a társas együttlétre méltatlan személyeket kötelesek figyelmeztetni, ennek hatástalansága esetén távozásra felszólítani. Az intézkedést az ügyeleti naplóba be kell jegyezni.

27.     A korlátozott horgászati lehetőségek miatt foglalt hely nincs. A horgászat befejezése vagy tartós, 2 órát meghaladó szüneteltetése esetén a horgászhelyet a 15. és 20. pontokban foglaltak szerint kell elhagyni. A horgászállásokat a felszerelés vagy a bottartók hátrahagyásával tartósan kisajátítani nem szabad. Ez a rendelkezés a tanyán üdülő horgászokra is vonatkozik.

28.     Az Egyesületi Horgászrendben nem szabályozott minden egyéb szabály és előírás tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A hivatkozott jogszabályok minden érdeklődő rendelkezésére állnak a horgásztanyán és az Egyesület honlapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.       FEGYELMI  VÉTSÉGEK  ÉS  VÁRHATÓ  KÖVETKEZMÉNYEIK

 

                   A Közgyűlés által jóváhagyott szabályok megsértője fegyelmi vétséget követ el, amely az alábbi következményekkel jár:

 

A  Horgászrendben  felsorolt  szabály

 

Várható következmények

sorszáma

megsértésével a vétség minősítése

2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 23.,  24., 25,  26., 27.

első alkalommal

3 havi eltiltás;

második alkalommal

6 havi eltiltás;

visszatérő elkövetés esetén

végleges eltiltás, egyesületből kizárás;

13., 18.

első alkalommal

 

1-2 évi eltiltás és az Asz. 8. pont szerinti szövetségek értesítése.

visszatérő elkövetés esetén

2-5 évi eltiltás, az Asz. 8. pont szerinti szövetségek értesítése, egyesületből kizárás.

6., 19.

első alkalommal

egyszeri kitiltás;

visszatérő elkövetés esetén

kitiltás, egyesületből kizárás

 

 

30. Kapcsolódó dokumentumok:

·      133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 9. melléklete: Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma

·      VPHE Fegyelmi Szabályzat az Egyesületi Horgászrenddel egységes szerkezetben (2014. 03. 01)

 

 

Gödöllő, 2014. március 1.

 

 

 

 

 

 

Dr. Lányi Gábor

    a HE elnöke